Oman toiminnan ja ostopalveluiden käynnit jäsenkunnittain 1-3 kk 2016 ja 2015