Yhteispäivystyksen käynnit ja eurot jäsenkunnittain 1-3 kk 2016 ja 2015