160614_pyll-2_e-savo_vienonen [yhteensopivuustila]