ERIKOISSAIRAANHOITO SAIRAANSIJAT 21.1.2020 LUKIEN
Osasto/osastoalue Sairaansijat
Päivystysosasto 24
Neurologinen ja ortopedinen kuntoutusosasto 22
Konservatiivinen osastoalue 51
Operatiivinen osastoalue 61
Synnytysyksikkö 7
Lasten- ja vastasyntyneiden osasto 9
Psykiatrian osasto 1 15
Psykiatrian osasto 2 16
Psykiatrian osasto 7 20
Nuorisopsykiatrian osasto 5 8
Somaattiset sairaudet yhteensä 176
Psykiatria 59
Kuntayhtymä yhteensä 233
Hoitopaikat
Teho- ja valvontaosasto 18
Psykiatria:
Lastenpsykiatrian päiväosasto 6