Hoitoon pääsy – odotusajat – tilanne 31.8.2019

Jäsenkuntien_oman alueen hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2019

Erikoissairaanhoidon saapuneet lähetteet ja niiden käsittelyaika 1.1. – 31.8.2019

Erikoissairaanhoidon hoidon tarpeen arviointia odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2019

Kuulokojesovitukset

Odottajien lukumäärä odotusajan mukaan
yhteensä  1 – 90 pv 91 – 180 pv  181 – pv Keskimääräinen
odotusaika pv
31.8.2019

78

78

0

0

50