Hoitoon pääsy – odotusajat – tilanne 31.12.2019

Jäsenkuntien oman alueen hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2019

Erikoissairaanhoidon saapuneet lähetteet ja niiden käsittelyaika 1.1. – 31.12.2019

Ensimmäiselle käynnille odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2019

Kuulokojesovitukset

Odottajien lukumäärä odotusajan mukaan
yhteensä  1 – 90 pv 91 – 180 pv  181 – pv Keskimääräinen
odotusaika pv
31.12.2019

82

63

19

0

64