Hoitoon pääsy – odotusajat – tilanne 30.4.2017

Kuulokojesovitukset

Odottajien lukumäärä odotusajan mukaan
yhteensä  1 – 90 pv 91 – 180 pv  181 – pv Keskimääräinen
odotusaika pv
30.4.2017

78

78

0

0

33

Liitteet