Hoitoon pääsy – odotusajat – tilanne 31.12.2020

Jäsenkuntien oman alueen hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2020

Erikoissairaanhoidon saapuneet lähetteet ja niiden käsittelyaika 1.1. – 31.12.2020

Hoidon tarpeen arviointia odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2020

Alle 23-vuotiaiden lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointia odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2020

Alle 23-vuotiaiden lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitoa odattavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2020

Kuulokojesovitukset

Odottajien lukumäärä odotusajan mukaan
yhteensä  1 – 90 pv 91 – 180 pv  181 – pv Keskimääräinen
odotusaika pv
31.12.2020

50

47

3

0

48