Hoitoon pääsy – odotusajat – tilanne 30.4.2019

Erikoissairaanhoidon hoidon tarpeen arviointia odottavien lkm ja odotusajat 30.4.2019

Erikoissairaanhoidon hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2019

Erikoisairaanhoitoon saapuneet lähetteet ja niiden käsittelyajat 1.1. – 30.4.2019

Jäsenkuntien_oman alueen hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2019

Kuulokojesovitukset

Odottajien lukumäärä odotusajan mukaan
yhteensä  1 – 90 pv 91 – 180 pv  181 – pv Keskimääräinen
odotusaika pv
30.4.2019

60

59

1

0

36