Hoitoon pääsy – odotusajat – tilanne 31.12.2018

Erikoissairaanhoidon hoidon tarpeen arviointia odottavien lkm ja odotusajat 31.12.2018

Erikoissairaanhoidon hoitoa odottavien lkm ja odotusajat 31.12.2018

Erikoissairaanhoitoon saapuneet lähetteet ja niiden käsittelyajat 1.1. – 31.12.2018

Jäsenkuntien/oman alueen hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2018

Kuulokojesovitukset

Odottajien lukumäärä odotusajan mukaan
yhteensä  1 – 90 pv 91 – 180 pv  181 – pv Keskimääräinen
odotusaika pv
31.12.2018

51

51

0

0

29