jäsenkuntien_oman alueen hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2019