omavalvontasuunnitelma_kirkkopalvelut_ry_koivurannan_palvelukeskus