omavalvontasuunnitelma_pappilanpuiston_palvelutalo