omavalvontasuunnitelma_pihkapuiston_toimintakeskuksen_11_4_2013