omavalvontasuunnitelma_suomen_ikihyva_oy_haukiranta