Eilisen (3.3.) tiedotteen jälkeen on Essoten alueelta löytynyt kaksi uutta koronatartuntaa.

Molemmat positiiviset koronatestien tulokset havaittiin jo karanteeniin asetettujen joukosta ja tapaukset liittyvät aiempiin tartuntaketjuihin.

– Täsmennämme nyt myös ohjettamme 12-18-vuotiaiden harrastustoiminnasta kiihtymisvaiheen aikana. Harrastustoimintaa voi jatkaa, jos tietyt tiukat kriteerit täyttyvät. Jos taas ohjeen kriteereiden mukaiset turvajärjestelyt eivät toteudu, suosittelemme laittamaan kiihtymisvaiheen ajaksi tauolle yli 12-vuotiaiden harrastustoiminnan, sanoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Essoten ohjetta on nyt täsmennetty Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimenpidetason 2 ohjeiden mukaiseksi.

Lue koko ohje täältä.

Katso koronalle altistumisen paikat täältä.

Lue ohjeita turvalliseen hiihtoloman viettoon täältä.

Suositus noudatettavista toimintavoista 12-18-vuotiaiden harrastustoiminnassa:

Opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelevat toimenpidetasolla 2 lasten ja nuorten sisätiloissa tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan (ml. taiteen perusopetus) täysimittaisen keskeyttämisen vaihtoehdoksi, että harrastustoiminta keskeytettäisiin vain, ellei harrastustoiminnassa voida noudattaa kaikkia seuraavia periaatteita:

• harrastusryhmä kokoontuu aina samassa kokoonpanossa ja jokaisella harrastuskerralla kirjataan ylös läsnä olleet

• kilpailuja, otteluja, konsertteja, näytöksiä, esityksiä tai mitään muita sellaisia toimintamuotoja, joissa ryhmä on kontaktissa muiden harrastusryhmien kanssa, ei järjestetä

• vanhempien ja muiden ulkopuolisten henkilöiden oleskelua harrastus- tai pukeutumistiloissa ei sallita

• ryhmän opettajat, ohjaajat ja valmentajat ovat jokaisella harrastus kerralla samoja henkilöitä

• kaikki harrastusmuodot toteutetaan siten, ettei lähikontakteja synny ja esimerkiksi peli- tai otteluharjoituksia ei järjestetä

• toiminta toteutetaan siten, että osallistujien välillä säilyy 2 metrin turvaväliyli 12-vuotiaiden ryhmämuotoisessa harrastustoiminnassa

• osallistujat ohjeistetaan oikeanlaiseen käsi- ja yskimishygieniaan sekä oikeanlaiseen toimintaan oireiden ilmaantuessa ja koronatestiinhakeutumisessa

• opettajilla, ohjaajilla ja valmentajilla on aina kasvomaski harrastustilanteissa

• harrastustoimintaa toteutetaan enintään 10 hengen ryhmissä kuitenkin siten, että suurissa liikuntasaleissa ja muissa suurissa tiloissa voi samanaikaisestitoimia erillisiä 10 hengen ryhmiä, mikäli ryhmien välille ei synny tosiasiallistakontaktia

• suurissa kulttuuri- ja liikuntapaikkakokonaisuuksissa, joissa on useita eri tiloja ja saleja, henkilömäärärajoitusta sovelletaan kunkin tilan ja salin osalta erikseen.