Tuustaipaleen päihdekuntoutuskeskuksen toiminnot siirtyvät Mäntyharjulta Moision psykiatrisen sairaalan alueelle Mikkeliin.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) hallitus päätti (5.2.) toiminnan siirtymiseen liittyvästä toimintamallin muutoksesta.

Essote on irtisanonut Tuustaipaleen nykyisten tilojen vuokrasopimuksen siten, että se loppuu toukokuun lopussa. Tuustaipaleen toiminnot siirtyvät kevään aikana Moision alueen C-taloon.

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän ylläpitämä Tuustaipaleen kuntoutumiskeskus tuli vuoden alussa Essoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen toiminnaksi. Toiminnan siirron yhteydessä yksikön nimi muuttui Päihdehoitoyksikkö Tuustaipaleeksi.

– Matkaa Essoten muihin palveluihin on runsaasti, mikä on tuonut haasteita asiakkaan siirtymiselle yhteispäivystyksestä katkaisuhoitoon sekä jatkokuntoutuksen järjestämiselle avopalveluna. Tästä syystä olemme etsineet siirron jälkeen aktiivisesti uusia toimitiloja lähempää muita asiakkaiden kuntoutumisen kannalta tärkeitä palveluja, kertoo Essoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtaja Minna Mutanen.

Päihdehoitoyksikkö Tuustaipale tarjoaa palveluja yli 18-vuotiaille päihde- ja riippuvuusongelmista kärsiville. Palveluihin kuluvat laitoskatkaisuhoito (12 paikkaa), päihdelaitoskuntoutus (23 paikkaa) ja eritasoiset asumispalvelut (tehostettu palveluasuminen neljä paikkaa, tavallinen palveluasuminen yhdeksän paikkaa, tukiasuminen 16 paikkaa).

– Uusi sijainti mahdollistaa nykyistä enemmän avopalvelua painottavamman päihdekuntoutuksen. Avokuntoutuskursseja lisätään, päihdeasiakkaisiin kohdentuvaa sosiaalityötä tehostetaan sosiaaliohjauksen avulla ja kotiinvietävien palvelujen avulla. Asiakkaan selviytymistä arjessa tuetaan tehokkaasti laitoskuntoutuksen sijaan, Mutanen kertoo.

Uusi tila mahdollistaa 18 asiakaspaikkaa, jotka jakautuvat seuraavasti: 10 katkaisu/arviointijaksopaikkaa, kahdeksan päihdekuntoutuspaikkaa. Nämä tehtävät voidaan hoitaa nykyisellä henkilöstöllä.

Tuustaipaleella työskentelevä tukipalveluhenkilöstö sijoittuu avoinna oleviin tehtäviin kuntayhtymän alueella.

Lue lisää

Lisätietoja

Minna Mutanen
Johtaja, mielenterveys- ja päihdepalvelut
Essote
minna.mutanen [at] essote.fi
044 794 4300