Päihdeongelmien hoitoon erikoistuneen Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksen palvelut ovat siirtymässä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) toiminnaksi.

Essoten hallitus hyväksyi omalta osaltaan Mäntyharjussa sijaitsevan Tuustaipaleen siirtosopimuksen (26.10.). Lopullisesti asiasta päättää Essoten valtuusto ja Tuustaipaletta hallinnoivan Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän luottamuselimet marraskuussa.

Tuustaipale tuottaa moniammatillisesti muun muassa katkaisuhoitoa, kuntoutusta ja asumispalveluja päihdeongelmaisille Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymään kuuluu jäsenkuntia 56 (vuosi 2016), joista 25 kuntaa käytti laitoksen palveluja.

Tuustaipaleen 26 työntekijää siirtyy vuodenvaihteessa 1.1.2018 liikkeenluovutuksella Essoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen henkilöstöön. Tuustaipaleen palvelukseen jää muutama henkilö.

Siirrolla on vaikutuksia Essoten talousarvioon noin 2,2 miljoonaa euroa. Kuntoutuskeskuksen tulot ovat tulleet lähinnä Essoten kunnista ja päihdehuollon kuntayhtymä on rahoittanut toimintaansa viime vuosina osin myymällä omaisuutta. Kuntayhtymän metsät eivät siirry Essotelle.

Kuntoutumiskeskuksessa oli vuonna 2016 palvelupäiviä 14 796 ja saman vuoden tilinpäätös oli 73 514 euroa alijäämäinen.

– Essote saa tässä päihdetyön osaamista. Talouteen tulee varmasti aluksi haasteita, mutta hieman pidemmällä tähtäimellä tästä hyötyvät niin asiakkaat, henkilöstä kuin Essoten jäsenkunnatkin, vakuuttaa Essoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtaja Minna Mutanen.

Lue lisää

Lastensuojelun työntekijäpulan helpottamiseksi tehty toimia

Hallitus merkitsi tiedoksi toimet, jotka Essotessa oli tehty Itä-Suomen Aluehallintoviraston ja Valviran selvityspyyntöjen ja määräysten johdosta. Kuntayhtymän perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualue huolehtii siitä, että lastensuojelu täyttää viimeistään tammikuun 2018 loppuun mennessä ne vaatimukset, jotka aluehallintovirasto on päätöksessään toiminnalle asettanut.

Lastensuojelun sosiaalityön tilanteesta raportoidaan seuraavan kerran hallituksen joulukuun kokouksessa.

– Essote on nyt toteuttanut lukuisia toimenpiteitä virkojen täyttämiseksi. Muun muassa sosiaalityöntekijöiden tehtäviä on järjestelty, markkinointia tehostettu ja palkkoja korotettu. Teemme kaikkemme, että lastensuojelu täyttää viimeistään tammikuun 2018 loppuun mennessä ne vaatimukset, jotka aluehallintovirasto on päätöksessään toiminnalle asettanut, kertoo perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Satu Auvinen.

Essotella on parhaillaan auki viisi lastensuojelun sosiaalityöntekijän virkaa.

Sosiaalityöntekijöistä on pulaa koko maassa ja Mikkelin seudulla työntekijävaje on jatkunut pitkään. Essotelle lastensuojelu ja muu sosiaalityö tuli kuluvan vuoden alusta.

Lue lisää

HYTE-ryhmän edustajat nimettiin

Essoten perustamissuunnitelman mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu olennaisena osana kuntayhtymän toimintaan. Perustamissuunnitelmassa on sovittu mm. alueellisen hyvinvointikertomuksen laadinnasta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä toteuttavat käytännössä Essoten hyvinvointikoordinaattori ja alueellinen työryhmä, jossa on runsaasti jäseniä alueen kunnista ja yhteistyökumppaneista.

Työryhmän tehtävänä on muun muassa tuoda hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiat näkyviksi, koordinoida kehittämistyötä, sovittaa yhteen alueellisia tavoitteita ja tehtäviä sekä tukea toimeenpanoa. Tehtävänä on myös valmistella alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma sekä seurata hyvinvointikertomuksessa asetettujen tavoitteiden ja suunnitelmien toteutumista.

Hallitus nimesi nyt jäsenet työryhmään valtuustokaudeksi. Essoten hallitusta edustavat työryhmässä jäsenenä Aira Kietäväinen (kesk) ja varajäsenenä Arto Seppälä (sd).

Muut edustajat löytyvät liitteestä. Listalla olevien lisäksi ryhmään hallitus nimesi Teemu Ripatin Vesote-hankkeesta. Katso muut nimet täältä

Lue lisää

Katso koko esityslista

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Johtaja, Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Minna Mutanen (Tuustaipaleen siirtyminen)
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtaja
Essote
minna.mutanen [at] essote.fi
044 794 4300

Satu Auvinen (Lastensuojelun asiat)
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
Essote
satu.auvinen [at] essote.fi
044 351 2302

Pasi Marjakangas (HYTE-nimitykset)
Hallintojohtaja, Essote
pasi.marjakangas [at] essote.fi
044 351 9601