Tuustaipaleen päihdekuntoutuskeskuksen toiminnot siirtyvät Mäntyharjulta toukokuun puolessa välissä Mikkeliin.

Samalla päihdekuntoutusta uudistetaan perusteellisesti nykyistä enemmän avohoitoon perustuvaksi, sillä osa henkilöstöstä muuttuu jalkautuvaan päihdetyön toimijoiksi koko Essoten alueelle.

Uuden päihdehoitoyksikön tilat Moisiossa sijaitsevat 15.5. lähtien psykiatrisen sairaalan C-talossa. Mikkelissä sijaitseviin tiloihin tulee kymmenpaikkainen päihdekatkaisu- ja arviointiosasto sekä kahdeksanpaikkainen päihdekuntoutusosasto. Tilat soveltuvat uuteen käyttöön lähes sellaisenaan.

Päihdekuntoutusyksikkö sijoittuu Moision C-taloon.

Essoten mielenterveys- ja päihdepalvelut on tuottanut Tuustaipaleessa katkaisuhoitoa sekä eritasoisia kuntoutus- ja asumispalveluja vuoden alusta. Tilat on vuokrannut Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä.

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän työntekijöistä 26 henkilöä sekä palvelutuotanto siirtyivät kuluvan vuoden alussa liikkeenluovutuksella Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle. Toiminnan siirron yhteydessä yksikön nimi muuttui Päihdehoitoyksikkö Tuustaipaleeksi.

– Matkaa muihin palveluihin on runsaasti, mikä puolestaan on tuonut haasteen asiakkaan siirtymiselle yhteispäivystyksestä katkaisuhoitoon sekä jatkokuntoutuksen järjestämiselle avopalveluna.  Essote etsi siirron jälkeen aktiivisesti uusia toimitiloja lähempää muita asiakkaiden kuntoutumisen kannalta tärkeitä palveluja, esimerkiksi päihdeavohoito sekä päivä- ja työtoiminnan pisteitä, kertoo Essoten mieleterveys- ja päihdepalvelujen johtaja Minna Mutanen.

Uusiin tiloihin siirtyvä toiminta ja uudenlainen avohoitopainotteinen päihdekuntoutus tuo muutoksia henkilöstön työnkuviin. Päihdehoitoyksikkö Tuustaipaleessa on tällä hetkellä 19 sosiaali- ja terveysalan työntekijää. Näistä työtekijöistä päihdekatkaisu- ja arviointiosastolle sijoittuu 12 henkilöä, päihdekuntoutusosastolle kaksi henkilöä mielenterveys- ja päihdepalvelujen työtoimintaan yksi henkilö ja neljä henkilöä jalkautuvaan päihdetyöhön Essoten alueelle.

Tuustaipaleen tilojen tulevaisuudesta päättää Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä, joka omistaa ne.

Lisätietoja

Minna Mutanen
Johtaja, Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Essote
minna.mutanen [at] essote.fi
044 794 4300

Pirjo T. Liukkonen
Mielenterveys

– ja päihdekuntoutuksen esimies
Essote
pirjo.t.liukkonen [at] essote.fi
044 351 6639