Jatkuvasti kasvava pitkäaikaistyöttömien työllistäminen on jäänyt huomiotta sote- ja maakuntauudistuksessa. Näin arvioivat työllistämistä edistävien monialapalvelujen (TYP) johtajat eri maakunnista.

TYP-palveluiden johtajat jättivät asiaa koskevan kannanoton oikeus- ja työministeri Jari Lindströmille 31.3. Kirjelmän allekirjoitti Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) puolelta Anu Hotokka.

Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto (TE -toimisto), kunta ja Kansaneläkelaitos (Kela) yhdessä asiakkaan kanssa arvioivat, suunnittelevat ja vastaavat prosessivastuullisesti työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Mikkelin seudulla TYP Reitin palvelut siirtyivät vuodenvaihteessa Essoten vetovastuulle. Essoten lisäksi työntekijöitä on myös kunnista, Kelasta ja TE-toimistosta.

TYP Reitin tehtävä on edistää pitkään työttömänä olleiden työllistymistä, elämänhallintaa, työkyvyn ylläpitoa ja kuntoutumista. TYP Reitti hyödyntää työllistymisen edistämisessä monialaisen ja moniammatillisen oman tiimin lisäksi laajaa yhteistyöverkostoamme.

Palvelun piiriin asiakkaat ohjaa pääsääntöisesti TE -toimisto, kunta (Essoten alueella kuntayhtymän sosiaalipalvelut) tai Kela.

Lue lisää TYP Reitistä Essoten sivuilta

Lisätietoja

Anu Hotokka
Palvelukoordinaattori
TYP Reitti, Essote
anu.hotokka [at] essote.fi
050 311 7453

 

TYP-johtajien kannanotto:

Pitkäaikaistyöttömien palvelut jääneet huomiotta sote- ja maakuntauudistuksissa

Valmisteilla olevassa sote- ja maakuntauudistusesityksissä pitkäaikaistyöttömien palvelut ovat jääneet huomiotta. Lausuntokierroksella olevassa kasvupalvelulakiluonnoksessa tämä asiakasryhmä on täysin unohdettu. Myöskään sote -ratkaisu ei vastaa pitkäaikaistyöttömien työllisyyden edistämiseen.

Pitkäaikaistyöttömien joukko tulee olemaan myös jatkossa suuri. Toimivia työmarkkinoita pitkäaikaistyöttömien tarpeisiin ei ole olemassa, eivätkä asiakkaan itseohjautuvuuteen ja aktiivisuuteen pohjautuvat palvelut tavoita tähän ryhmään kuuluvia. Myöskään markkinaehtoiset toimijat eivät näyttäisi olevan kiinnostuneita tästä ryhmästä, eritoten mikäli hankinnat ovat tulosperusteisia.

Pelkona on, että maakuntamalli pirstaloi palvelutarjontaa entisestään eikä löyhä yhteistyövelvoite takaa riittäviä palveluja henkilökohtaista tukea ja palvelujen yhteensovittamista tarvitseville työttömille.

Kunnat pitävät työllisyyttä elinvoiman avaintekijänä. Kunnat ovat myös panostaneet työllisyyden edistämiseen sekä vahvoin henkilöstöresurssein että rahallisesti. Kuntaliiton arvion mukaan kuntien panostus erilaisiin työllistymistä edistäviin palveluihin, tukiin ja avustuksiin oli vuonna 2015 noin 400 miljoonaa euroa. Lisäksi kunnat maksoivat 408 miljoonaa euroa työmarkkinatukimaksuja. Tämä panostus on jäänyt maakunta- ja sote -uudistuksen valmistelussa täysin huomiotta.

Vuosina 2015–2016 toteutetuissa kuntakokeiluissa todettiin palvelujen integraation tarve ja hyöty pitkäaikaistyöttömien asiakkaiden auttamisessa. Myös tulevaisuudessa tarvitaan integroiva toimija, joka vastaa palvelujen koordinoinnista. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on esimerkki toimivasta integraattorimallista.

TYPissä kunta, Kela ja TE -toimisto yhdessä arvioivat työttömän palvelutarpeet, suunnittelevat työllistymisen edistämiseksi tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työllistymisen edistämisestä ja seurannasta. Palvelu on henkilökohtaista, kohdennettua ja yksittäisen asiakkaan tarpeista lähtevää.

Kunnilla on oltava mahdollisuus ottaa kokonaisvastuu vaikeasti työllistyvistä monialaiseen lähestymistapaan perustuen. Hyvää ei kannata hajottaa, sillä hajottamisen myötä hukataan osaaminen ja resurssit ja pahimmassa tapauksessa myös osa näistä työttömänä olevista ihmisistä!

VETOOMUKSEN ALLEKIRJOITTANEET TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN YHTEISPALVELUN JOHTAJAT

Tanja Ståhlberg, Helsinki
Reetta Tilvis, Espoo
Ulla Hautamäki, Vantaa
Mikko Viitanen, Itä-Uusimaa
Mikko Hytönen, Keski-Uusimaa
Tuija Rantala, Länsi-Uusimaa
Sari Ilovuori, Etelä-Pirkanmaa
Tiina Leppäniemi, Länsi-Pirkanmaa
Saila Hohtari, Rauman seutu
Antti Ronkainen, Etelä-Karjala
Tarleena Rantanen, Kanta-Häme
Sanna-Mari Vihtola, Pietarsaaren seutukunta
Pia Hedman, Varkauden seutu
Anna-Liisa Lämsä, Pohjois-Pohjanmaa
Maria Silver, Varsinais-Suomi
Mia Niemi-Aho, Kymenlaakso
Tuija Keihtä, Lappi
Jenni Ketonen, Satakunta
Pirjo Oksanen, Kuopion seutu
Tanja Paasonen, Päijät-Häme
Tommi Eskonen, Tampereen kaupunkiseutu
Anu Hotokka, Mikkelin seutu
Tuija Haatainen, Pieksämäen seutu
Anna Tolvanen, Savonlinnan seutu
Tuuli Sokka-Hukkanen, Iisalmen seutu
Satu-Sisko Eloranta, Pohjois-Karjala
Mervi Paananen, Pohjoinen Keski-Suomi
Harri Halttunen, Eteläinen Keski-Suomi
Päivi Krook, Etelä-Pohjanmaa
Anu Pippola, Keski-Pohjanmaa
Kirsi Jormanainen, Vaasan seutu ja Suupohja
Anne Huotari, Kainuu
Vuokko Hjelt, Ylä-Pirkanmaa