Vastaanottoalueen toinen vaihe Mikkelin keskussairaalalla sai Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) hallituksen siunauksen (10.8.). Jatkosta päättää lopullisesti Essoten valtuusto.

Ensimmäisessä vaiheessa ensimmäisessä kerroksessa on uusittu muun muassa niitä tiloja, jonne Pankalammen terveysaseman vastaanotot muuttivat kesäkuussa. Huhtikuussa 2019 alkavassa toisessa vaiheessa tehdään lisää vastaanottohuoneita sairaalan ensimmäiseen kerrokseen ja kolmanteen kerrokseen.

– Keskeisenä tilasuunnittelun tavoitteena on ollut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vastaanottojen yhdistäminen samoihin tiloihin. Toiminnassa tavoitellaan nykyistä sujuvampia, vaikuttavampia ja kustannustehokkaampia palveluketjuja, joissa asiakas saa tarvitsemansa palvelupaketin mahdollisimman oikea-aikaisesti periaatteella ”kerralla kuntoon”, kertoo ESPER-hankkeen hankejohtaja Pirjo Syväoja.

Vastaanottoalueelle rakennetaan nyt tehdyn päätöksen perusteella 113 vastaanottohuonetta jo aiemmin rakennetun 77 huoneen lisäksi. Yhteensä vastaanottoalueen kustannusarvio on noin 16 miljoonaa euroa.

Lue lisää esityslistasta

Työterveyden kaupan täytäntöönpano jatkuu

Hallitus kävi läpi Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakkeiden ostosta tehdyn valituksen takia syntynyttä tilannetta. Hallitus ohjeisti yksimielisesti virkamiehiä jatkamaan kaupan täytäntöönpanoa.

Essoten valtuusto päätti kesäkuussa, että kuntayhtymä ostaa 49 prosenttia työterveysyhtiön osakkeista Mikkelin kaupungilta. Kaupasta on tehty valitus hallinto-oikeuteen. Osuuskauppa Suur-Savo osti yhtiöstä 51 prosenttia.

Hallituksen vastaus hallinto-oikeudelle käsitellään kokouksessa 24.8.

Lue koko esityslista

 

Lisätietoja

Vesa Vestala
Talousjohtaja (johtajan sijainen kokouksessa)
Essote
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540

Pirjo Syväoja
Hankejohtaja, ESPER-hanke
Essote
pirjo.syvaoja [at] essote.fi
040 359 6749

Yhteydenotot Etelä-Savon Työterveys Oy:n kaupasta:

Risto Kortelainen
Johtaja, Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Markus Hämäläinen
Johtava lakimies, Essote
markus.hamalainen [at] essote.fi
040 359 7222