Vastasyntyneet saavat jatkossa Mikkelin keskussairaalassa henkilötunnuksen heti.

Tämän mahdollistaa äskettäin käyttöön otettu suora tietoliikenneyhteys Väestörekisterikeskuksen ja potilastietojärjestelmä Effican välillä.

Aiemmin henkilötunnuksen saaminen saattoi kestää useita päiviä. Vastaavia nopeita henkilötunnuksen saamisen menettelyjä on jo muualla maassa, mutta Mikkeli oli ensimmäinen Effican piirissä ollut sairaala, joka sai yhteyden käyttöönsä.

–  Väestörekisterikeskus on uudistanut tietojärjestelmiään siten, että lapselle saadaan virallinen henkilötunnus automaattisesti heti, kun sairaala tekee syntymäilmoituksen. VRK:n tavoitteena on saada käytäntö levitettyä kaikkiin synnytyssairaaloihin, kertoo kehityspäällikkö Anneli Kupari VRK:sta.

Käytännössä henkilötunnus tulee siten, että kätilö kirjaa syntymän sairaalan potilastietojärjestelmään, ja kun kirjaus on hyväksytty, järjestelmä pyytää tunnusta VRK:lta automaattisesti. VRK:n järjestelmä puolestaan tekee tunnuksen ja lähettää sen automaattisesti takaisin sairaalaan. Prosessi kestää nyt vajaan minuutin.

Aikaisemmin väliaikainen henkilötunnus piti aina erikseen yhdistää ja tallentaa lopulliseen henkilötunnukseen. Perusterveydenhuoltoon ja neuvolaan lähetettävän lapsen hoitopalautteen tiedon siirto saattoi kestää 1 – 5 päivää, koska kaikki palautteet neuvolaan lähetettiin lapsen virallisella henkilötunnuksella.

–  Reaaliaikainen henkilötunnus parantaa hoidon laatua ja vähentää virhemahdollisuuksia. Lapsesta saattaa kertyä joskus hyvinkin paljon tietoa lyhyessä ajassa potilastietojärjestelmään. Sähköistä lääkemääräystäkään (eReseptiä) ei voi kirjoittaa väliaikaiselle henkilötunnukselle, kertoo sairaalajohtaja Jarmo J. Koski Mikkelin keskussairaalasta.

Kaikki tieto on nyt lasta hoitavien tahojen ja viranomaisten käytössä heti. Vanhempien ja sairaalan lisäksi muutoksesta on etua erityisesti Itä-Suomen Laboratoriokeskukselle (Islab), joka voi käsitellä tutkimuspyynnöt sähköisissä järjestelmissään nykyistä nopeammin ja sujuvammin esim. vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien seulonnassa ja veriryhmätutkimuksissa.

Äidillä on kuitenkin oltava suomalainen henkilötunnus ja kotikunta Suomessa, jotta vastasyntynyt saa henkilötunnuksen heti. Sairaala voi käyttää ohjelmaa myös sairaalan omaan käyttöön tulevan keinotekoisen henkilötunnuksen muodostamiseen lapselle, jos äidillä ei ole henkilötunnusta ja kotikuntaa Suomessa tai jos yhteys väestötietojärjestelmään ei onnistu.

Lisätietoja

Anneli Kupari
Kehityspäällikkö
Väestörekisterikeskus
050 302 8384
anneli.kupari@vrk.fi

Jarmo J. Koski
Sairaalajohtaja
Mikkelin keskussairaala/Essote
044 351 2541
jarmo.koski@esshp.fi