Viime vuoden toiminta ja taloudenpito olivat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) valtuuston pääasiat torstain (14.6.) kokouksessa.

Valtuusto hyväksyi viime vuoden sairaanhoidon arviointiraportin, tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Sairaanhoidon arviointiraportti puhutti

Sairaanhoidon arviointiraportti sisältää laajan katsauksen kuntayhtymän erikoissairaanhoitoon. Kaiken kaikkiaan vuosi oli vilkas ja potilaspaineet suuntautuivat erityisen voimakkaasti päivystyspalveluihin. Yleislääketieteessä päivystyspalvelujen kysynnän kasvu oli noin 30 prosenttia.

Useilla erikoisaloilla on lääkäreiden saatavuudessa ongelmia, mutta tätä on voitu paikata ostopalveluilla. Erikoislääkäreistä puuttuu noin 20 prosenttia. Erityisesti pulaa lääkäreistä oli ja on edelleen sisätaudeilla ja lastentaudeilla sekä psykiatriassa. Vajaus on kuitenkin kokonaisuudessaan pienentynyt.

Vuodeosastohoidossa oli myös ruuhkautumista, jota osin hankaloittivat sairaalasta jatkohoitoon pääsyyn liittyvät ongelmat. Tänä vuonna ikääntyneiden hoivapalvelujen paikkoja on saatu lisää.

Synnytyksiä oli kaikkiaan 823, mikä on edelleen alle tuhat, joka tarvitaan synnytysten jatkon turvaamiseen.

Valtuutetut nostivat keskusteluun lääkäripulan, lääkäreiden ja hoitajien työnjakokysymykset, digitaaliset palvelut ja Etelä-Savon keskussairaaloiden työnjaon.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus herätti vähemmän keskustelua. Lautakunnan asettamiin kysymyksiin annetut vastaukset saivat kiitosta valtuutetuilta.

Tilinpäätös osoitti vuoden 2017 talouden toteutuneen liki talousarvion mukaisesti, mikä sai valtuutetuilta runsaasti kiitoksia. Henkilöstön työpanos hyvän tuloksen saavuttamisesti kirvoitti myös paljon kiitosta. Pohdintaa herättivät muun muassa Sairaalaparkin taloustilanne ja maksut.

Katso kaikki kohdat esityslistalta

Taloudessa ylitysuhkia

Valtuusto sai myös katsauksen kuluvan viiden ensimmäisen kuukauden talouteen.

Tulojen ja menojen kertymä poikkeaa viime vuodesta. Muun muassa ostopalvelujen määrä on kasvanut, sähkön ja lämmön hinnat nousseet, palkankorotuksia merkitään kuluvalle vuodelle enemmän kuin aiemmin on kerrottu ja palkkasummat ovat kasvaneet enemmän kuin aiemmin arvioitiin.

Monesta lähteestä on kertynyt noin 4-5 miljoonan euron ylitysriski suhteessa talousarvioon. Kuntayhtymän johtoryhmä kokoontuu pohtimaan tilannetta 18.-19.6.

KYS-ervan sopimus siirtyi

Terveydenhuoltolain mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on järjestettävä yhteistyössä alueensa erikoissairaanhoito. Essote kuuluu Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen yhdessä Sosterin, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan kanssa.

KYS-ervan sopimuksesta päättäminen oli listalla, mutta kuntayhtymän johtaja esitti asian päätöksenteon siirtämisestä syksyyn, mikä tulikin valtuuston päätökseksi. Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan neuvottelujen pitkittymisen takia neuvotteluja ei ole saatu päätökseen.

Näiden neuvottelujen yhteydessä on käyty keskustelua myös Etelä-Savon keskussairaaloiden yhteistyöstä. Valtuusto pohti laajasti Etelä-Savon sairaaloiden yhteistyötä tässä yhteydessä, mutta myös muissa esityslistan kohdissa.

Lue lisää

Mikkelin Pesula sai lainantakauksen

Valtuusto myönsi Mikkelin Pesula Oy:lle lainantakauksen. Kuntayhtymän takausosuus on 2,3 miljoonaa euroa yhteensä 4,1 miljoonan lainasta.

Yhtiö uusinut strategiaansa ja aikoo laajentaa toimintaansa noin 30 prosenttia. Yhtiön omistavat Mikkelin kaupunki ja Essote.

Lue lisää

Risto Kortelainen ja Tapani Liukkonen saivat Suomen Leijonan ritarikunnan I luokan ritarimerkit.

Liukkonen ja Kortelainen
ottivat vastaan kunniamerkit

Valtuuston kokouksen alussa urologi Tapani Liukkonen ja kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen saivat Tasavallan Presidentin itsenäisyyspäivänä myöntämät kunniamerkit.

Liukkonen sai Suomen Leijonan ritarikunnan I luokan ritarimerkin ansiokkaasta työstään Mikkelin keskussairaalassa ja oman alansa kehittäjänä. Kortelaisen samalla Suomen Leijonan ritarikunnan I luokan ritarimerkillä palkitsemisen taustalla on pitkä ura kuntien ja kaupunkien sote-organisaatioiden johtotehtävissä, koulutuksessa ja valtion kuntajakoselvittäjänä.

Valtuusto merkitsi myös tiedoksi alueellisen hyvinvointikertomuksen.

Lue lisää

 

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Jarmo J. Koski
Terveyspalvelujen johtaja
jarmo.koski [at] essote.fi
044 351 2541

Vesa Vestala
Talousjohtaja
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540