ohjaaja
Puh: 040 6567 318
sijais- ja jälkihuolto
iina.sarkka@essote.fi
Yksikkö
Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö
PESSI
Toimipaikka
Jääkäri 1, Mikkeli
Jääkärinkatu 33 50130 Mikkeli